J-AIR (J-AIR) CRJ200 (JA205J)

撮影場所 : 大阪空港(ITM)

撮影場所 : 大阪空港(ITM)

他のJ-AIR CRJ200 を見る